A+ R A-

Technik informatyk

Technik informatyk To nowoczesny zawód na rynku pracy. Zawód ten zyskał duże znaczenie wraz z upowszechnieniem się komputerów oraz rozwojem Internetu.
Technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych, administrowania systemami operacyjnymi, serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej, przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej; tworzenia i administrowania stronami internetowymi, tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych, programowania aplikacji internetowych, tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią.
INF.02 - Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych INF.03 - Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
Odbędziesz łącznie 8 tygodniową praktykę zawodową
Tak - organizowany u nas w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
Tak - organizowany u nas w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
Technik informatyk
Świadectwo uzyskania kwalifikacji zawodowych 2 szt. (po 1 sztuce dla każdej kwalifikacji) Dyplom uzyskania kwalifikacji w zawodzie (po zdaniu 2 egzaminów kwalifikacyjnych i ukończeniu szkoły) Świadectwo maturalne po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu maturalnego
Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w: przedsiębiorstwa produkujące systemy komputerowe, urządzenia peryferyjne oraz inne urządzenia cyfrowe lub materiały eksploatacyjne, przedsiębiorstwa handlowe sprzedające sprzęt komputerowy oraz pozostałe urządzenia cyfrowe w sposób stacjonarny i on-line, przedsiębiorstwa usługowe zajmujące się projektowaniem, tworzeniem i obsługą systemów informatycznych lub wykonywaniem sieci komputerowych i administrowaniem sieciami komputerowymi, przedsiębiorstwa zajmujące się hostingiem oraz projektowaniem, tworzeniem i administracją witryn internetowych oraz innych technologii webowych, przedsiębiorstwa serwisujące sprzęt komputerowy oraz zapewniające wsparcie techniczne lokalnie lub on-line, przedsiębiorstwa zajmujące się tworzeniem programów desktopowych i aplikacji internetowych, przedsiębiorstwa lub jednostki organizacyjne różnego typu– na stanowiskach odpowiedzialnych za prawidłowe działanie systemów komputerowych, oprogramowania oraz infrastruktury sieciowej, inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodzie. Perspektywy zatrudnienia Technik informatyk znajdzie zatrudnienie jako: administrator operacyjnych systemów sieciowych i sieci komputerowych oraz baz danych programista, serwisant sprzętu komputerowego, grafik, webmaster Technicy informatycy mogą podejmować pracę również tam, gdzie wykorzystywany jest sprzęt komputerowy