A+ R A-

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych Technik żywienia i usług gastronomicznych to kierunek adresowany do osób dbających o zdrowy tryb życia. To idealny zawód dla osób interesujących się sztuką kulinarną. Daje wiele możliwości samorealizacji i rozwijania pasji.
Technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: ocenianie jakości żywności oraz jej przechowywania; sporządzania i ekspedycji potraw i napojów; planowania i oceny żywieniowej; organizowania produkcji gastronomicznej planowania i realizacji usług gastronomicznych.
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań HGT.12 - Organizacja żywienia i usług gastronomicznych;
Odbędziesz łącznie 8 tygodniową praktykę zawodową w wybranym obiekcie noclegowym.
Tak - organizowany u nas w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
Tak - organizowany u nas w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Świadectwo uzyskania kwalifikacji zawodowych 2 szt. (po 1 sztuce dla każdej kwalifikacji) Dyplom uzyskania kwalifikacji w zawodzie (po zdaniu 2 egzaminów kwalifikacyjnych i ukończeniu szkoły) Świadectwo maturalne po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu maturalnego
Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w: zakładach żywienia zbiorowego np. stołówki, restauracje, bary itd., instytucjach zajmujących się obrotem żywnością, służbie zdrowia, organizacjach konsumenta, instytucjach zajmujących się upowszechnieniem wiedzy o żywieniu, żywności i placówkach, w których prowadzone jest zbiorowe żywienie absolwenci mogą prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych i domowych, hotelarskich, agroturystyki itd.
Technik żywienia i usług gastronomicznych znajdzie zatrudnienie jako: kucharz kelner pomoc kuchenna organizator usług cateringowych pracownik ruchomej bazy hotelarskiej: lotniczej, morskiej, kolejowej