A+ R A-

Głos młodych

Młodzi zabrali głos. Za nami debata o wolności w ramach spotkań Dialog - Kultura - Młodzi. Z inicjatywy uczniów klasy 2I podjęliśmy się wraz z zaproszonymi gośćmi tego niełatwego tematu. Dużo miejsca poświęciliśmy wolności osobistej, także wolności słowa, artystycznej i wolności narodowej. Czym ona jest? I czy są jakieś jej granice? Pojawiła się kwestia cenzury w kontekście PRL, autocenzury, ograniczeń wynikających z prawa. Mówiliśmy również o hejcie , przemocy słownej. Najbardziej wybrzmiała jednak w wypowiedziach naszych uczniów sprawa odpowiedzialności, która nierozłącznie wiąże się z wolnością. Nasza wolność jest dopóki nie dzieje się krzywda innego człowieka.

Szczególne podziękowania: S. Fierkowiczowi, T. Ruszczykowi (za inicjatywę - Wasza determinacja była dla mnie motywacją), D. Kręciewskiemu, H. Zalewskiemu, K. Brzozowskiemu, N. Sienkiewiczowi 2I, Z. Plonie 4 Ż (za odważne wypowiedzi w męskim gronie), J. Witkowskiemu, E. Swatce 3 I, P. Mikuckiemu 4 I, K. Woźniakowi, K. Banachowi, M. Kleczkowskiemu, R. Budrykowi 4 H/I. Drodzy Uczniowie za Wasz udział, cenne głosy i głęboko refleksyjne wypowiedzi. Dobrze się z Wami rozmawiało.

(nowy akapit) Szczególne podziękowania za to spotkanie oczywiście dla naszych gości, których śmiało możemy nazywać przyjaciółmi naszej szkoły: dr. Waldemarowi Brendzie historykowi zaangażowanemu m.in. w popularyzowanie wiedzy o naszym regionie, wieloletniemu pedagogowi podejmującemu inicjatywy krzewienia tej wiedzy wśród młodych oraz Bogusławowi Trupaczowi dyrektorowi DK Ruciane-Nida i animatorowi kultury w naszym

regionie. (nowy akapit) Opiekun: Anna Trupacz

Korytarze pięknieją

Aranżujemy przestrzeń szkolną, która dzięki swojej funkcjonalności sprzyja nauce i odpoczynkowi. W prace zaangażowali się uczniowie (zawód operator do produkcji drzewnej), nauczyciel przedmiotu p. Ł. Trzcinka oraz konserwatorzy. Przy okazji przeprowadzono renowację starej, „zabytkowej” ławki. Inicjatywę wsparła firma AkzoNobel, która przekazała na ten cel farby do ochrony mebli. Dziękujemy

Światowy Dzień Wody

Światowy Dzień Wody został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Obchodzimy go każdego roku 22 marca. Celem jest zwrócenie uwagi ludzi na znaczenie czystej wody oraz inspirowanie działań chroniących wody użytkowe na Ziemi. W naszej szkole w dniach 3, 4, 5 kwietnia 2024r., przeprowadzono prelekcje pod hasłem Woda – cud – natury”, podczas których uczniowie poznali właściwości fizyczne i chemiczne wód, zasoby wód na Ziemi oraz ich biologiczne, gospodarcze i kulturowe znaczenie. Na zakończenie wykonali test on-line sprawdzający zapamiętane wiadomości. Spośród 181 uczniów, którzy rozwiązali test siedem osób uzyskało najwyższy wynik – 10/11pkt.: Janicka Dominika – kl. 2Ż Piotrowska Amelia – kl. 2Ż Zadroga Nikola – kl. 2Ż Chmielewski Wiktor – kl. 1S Kędzior Tomasz – kl. 1S Korzep Oliwier – kl. 2S Świsłowski Bartłomiej – kl. 2I W związku z tym w najbliższym czasie odbędzie się dogrywka celem wyłonienia zwycięzcy. Organizatorzy: p. B. Dobrzycka, p. J. Janułajtys, p. A. Kubińska, p. K. Brzostowska, p. E. Waszkiewicz.