A+ R A-

Technik pojazdów samochodowych

Technik pojazdów samochodowych Zawód związany z diagnostyką, naprawą i obsługą wpółczesnych pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojen motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i ekspoatacji pojazdów samochodowych.
Technik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych; obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych; organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych.
MOT.05 - Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych MOT.06 - Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych;
Odbędziesz łącznie 8 tygodniową praktykę zawodową
Tak - organizowany u nas w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
Tak - organizowany u nas w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
Technik pojazdów samochodowych
Świadectwo uzyskania kwalifikacji zawodowych 2 szt. (po 1 sztuce dla każdej kwalifikacji) Dyplom uzyskania kwalifikacji w zawodzie (po zdaniu 2 egzaminów kwalifikacyjnych i ukończeniu szkoły) Świadectwo maturalne po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu maturalnego
Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w: stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych, zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych, salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi, przedsiębiorstwach transportu samochodowego, przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji, firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych.
Technik pojazdów samochodowych znajdzie zatrudnienie jako: diagnosta sprzedawca samochodów mechanik samochodowych pracownik biura obsługi klienta pracownik hurtowni części samochodowych