A+ R A-

Technik informatyk

Technik informatyk To nowoczesny zawód na rynku pracy. Zawód ten zyskał duże znaczenie wraz z upowszechnieniem się komputerów oraz rozwojem Internetu.
Technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych, administrowania systemami operacyjnymi, serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej, przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej; tworzenia i administrowania stronami internetowymi, tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych, programowania aplikacji internetowych, tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią.
INF.02 - Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych INF.03 - Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
Odbędziesz łącznie 8 tygodniową praktykę zawodową
Tak - organizowany u nas w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
Tak - organizowany u nas w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
Technik informatyk
Świadectwo uzyskania kwalifikacji zawodowych 2 szt. (po 1 sztuce dla każdej kwalifikacji) Dyplom uzyskania kwalifikacji w zawodzie (po zdaniu 2 egzaminów kwalifikacyjnych i ukończeniu szkoły) Świadectwo maturalne po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu maturalnego
Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w: przedsiębiorstwa produkujące systemy komputerowe, urządzenia peryferyjne oraz inne urządzenia cyfrowe lub materiały eksploatacyjne, przedsiębiorstwa handlowe sprzedające sprzęt komputerowy oraz pozostałe urządzenia cyfrowe w sposób stacjonarny i on-line, przedsiębiorstwa usługowe zajmujące się projektowaniem, tworzeniem i obsługą systemów informatycznych lub wykonywaniem sieci komputerowych i administrowaniem sieciami komputerowymi, przedsiębiorstwa zajmujące się hostingiem oraz projektowaniem, tworzeniem i administracją witryn internetowych oraz innych technologii webowych, przedsiębiorstwa serwisujące sprzęt komputerowy oraz zapewniające wsparcie techniczne lokalnie lub on-line, przedsiębiorstwa zajmujące się tworzeniem programów desktopowych i aplikacji internetowych, przedsiębiorstwa lub jednostki organizacyjne różnego typu– na stanowiskach odpowiedzialnych za prawidłowe działanie systemów komputerowych, oprogramowania oraz infrastruktury sieciowej, inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodzie. Perspektywy zatrudnienia Technik informatyk znajdzie zatrudnienie jako: administrator operacyjnych systemów sieciowych i sieci komputerowych oraz baz danych programista, serwisant sprzętu komputerowego, grafik, webmaster Technicy informatycy mogą podejmować pracę również tam, gdzie wykorzystywany jest sprzęt komputerowy

Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej

Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej Klasa pod patronatem firmy FESTOOL
Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: montowania maszyn i urządzeń do produkcji drzewnej; obsługiwania maszyn i urządzeń podczas produkcji drzewnej; kontrolowania i nadzorowania pracy maszyn i urządzeń do produkcji drzewnej; wykonywania przeglądów, napraw i konserwacji maszyn i urządzeń
DRM.02. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego
Odbywa się w warsztatach szkolnych
Tak - organizowany u nas w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej
Świadectwo uzyskania kwalifikacji zawodowych 1 szt.
Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w: zakładach przetwórstwa drzewnego stolarniach zakładach meblarskich i w innych firmach związanych z branżą drzewną
Absolwent ma możliwość uzupełnienia wykształcenia do poziomu średniego w Szkole Branżowej II stopnia i zdobycia świadectwa maturalnego oraz dyplomu technika. Posiadając świadectwo dojrzałości może dalej kontynuować naukę na studiach wyższych.

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Elektromechanik pojazdów samochodowych Elektromechanik zwany inaczej elektrykiem samochodowym zajmuje się montażem, kontrolą i naprawą układów elektrycznych w samochodach. Wykonywanie zawodu elektromechanik pojazdów samochodowych wymaga zręczności i umiejętności koncentracji. Elektromechanik powinien cechować się dokładnością i cierpliwością.
Elektromechanik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: przeprowadzania obsługi instalacji i konserwacji mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych; diagnozowania stanu technicznego mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych; wykonywania napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.
MOT.02.Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych .
Odbywa się w warsztatach szkolnych.
Tak - organizowany u nas w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
elektromechanik pojazdów samochodowych.
Świadectwo uzyskania kwalifikacji zawodowych 1 szt. Możliwość uzyskania prawo jazdy kat. B.
Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w: stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych, zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych, przedsiębiorstwach transportu samochodowego, przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji, firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych.
Mechanik pojazdów samochodowych znajdzie zatrudnienie jako: elektromechanik samochodowy pracownik hurtowni części samochodowych
[/accordion]