A+ R A-

Technik ekonomista

Technik ekonomista To zawód dający szerokie możliwości. Można uzyskać pracę wszędzie tam, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza oraz w jednostkach budżetowych i finansowych.
Technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: obliczania podatków; planowania i prowadzenia działalności gospodarczej; prowadzania spraw kadrowo-płacowych; prowadzenia rachunkowości wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
EKA.04 - Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej EKA.05 - Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
Odbędziesz łącznie 8 tygodniową praktykę zawodową
Tak - organizowany u nas w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
Tak - organizowany u nas w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
Technik ekonomista
Świadectwo uzyskania kwalifikacji zawodowych 2 szt. (po 1 sztuce dla każdej kwalifikacji) Dyplom uzyskania kwalifikacji w zawodzie (po zdaniu 2 egzaminów kwalifikacyjnych i ukończeniu szkoły) Świadectwo maturalne po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu maturalnego
Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w: w bankach, w sekretariatach, w biurach rachunkowych w finansach konsultingowych, w administracji państwowej i samorządowej, prowadzeniu działalności gospodarczej na własny rachunek na średnich szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych.
Technik ekonomista znajdzie zatrudnienie jako: Asystent do spraw księgowości Specjalista do spraw reklamy Sekretarka Przedstawiciel handlowy Księgowy Doradca finansowy w banku Technik prac biurowych Technik administracji Specjalista do spraw sprzedaży Doradca podatkowy Doradca do spraw marketingu Agent ubezpieczeniowy Przedsiębiorca własnej firmy